ಮುಕ್ತಾಯ

215 – ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ

215 – ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ – ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020 ರ ಪ್ರಕಟಣೆ

Sl No Polling Station
1 Govt.Higher Primary School,Yadahally
2 Govt Hihger Primary School, Room No.1, Amachavadi
3 Govt Hihger Primary School. Room No.2, Amachavadi
4 Govt Higher Primary School , S.Hemmanahally
5 Govt.Higher Primary School, (Old Building) Kalluru
6 Govt.Lower Primary School, (New Building ) Kallur Naganahally
7 Govt.Higher Primary School, Anandur
8 Govt Higher Primary School , Undavadi
9 Govt Lower Primary School , Mallegowdanakoppalu
10 Govt Lower Primary School , Yachegowdana hally
11 Govt Lower Primary School , Hosakote
12 Govt.Higher Primary School , Chikkanahally
13 Govt Higher Primary School, Room No-1, Dadadakallahalli
14 Govt Higher Primary School, Room No-2, Dadadakallahalli
15 Govt Higher Primary School Gungralchatra
16 Govt Lower Primary School Doddegowdana Koppalu
17 Govt Lower Primary School, Yalachahally
18 Govt Higher Primary School, Rattanahally
19 Govt.Lower Primary School Erappana koppalu
20 Govt.Lower Primary School, Hale Kamana Kopalu
21 Govt Higher Primary School Maidanahalli
22 Govt. Lower Primary School, Meghalapura
23 Govt. Higher Primary School, (East Wing) Room No.1, Koorgally
24 Govt. Higher Primary School, (East Wing) Room No.2, Koorgally
25 Govt. Higher Primary School, (East Wing) Room No.3, Koorgally
26 Govt. Higher Primary School, (East Wing) Room No.4, Koorgally
27 Govt.Higher Primary School, ( West wing) Koorgally
28 Vasavi Convent Koorgally [ Room No 4]
29 Vasavi Convent Koorgally [ Room No.5]
30 Govt.High School , Yelawal, Room No 5 (Old Building)
31 Govt.High School , Yelawal, Room No4(Old Building)
32 GHPS, Room No-1, Yelawala
33 GHPS, Room No-2, Yelawala
34 Govt.Higher Primary School, West Wing, Yelawala
35 Govt.Urdu Higher Primary School, West Wing, Yelawala
36 Anushakthi Kendriya Vidhyalaya (RMP Unit), Yelawala
37 Govt. Higher Primary School Karakanahalli
38 Govt Higher Primary School, KRS Road, Hootagalli
39 Govt Higher Primary School, KRS Road, Hootagalli
40 Govt Higher Primary School, KRS Road, Hootagalli
41 Government High School, (Room No.1) Hootagalli
42 Government High School, (Room No.2) Hootagally
43 Government High School, (Room No.3) Hootagally
44 Government High School, (Room No.4) Hootagally
45 ROTARY mid town Accadamy , K.H.B.Colony Hootagally ( Room No.1)
46 ROTARY mid town Accadamy , K.H.B.Colony Hootagally ( Room No.2)
47 ROTARY mid town Accadamy , K.H.B.Colony Hootagally ( Room No.3)
48 ROTARY mid town Accadamy , K.H.B.Colony Hootagally ( Room No.4]
49 Sri Vidya Convent Sri Vidya Ganapathi Nursury & Primary English Medium School. KHB Colony Hootagalli, [Room No.1]
50 Sri Vidya Convent Sri Vidya Ganapathi Nursury & Primary English Medium School. KHB Colony Hootagalli, [Room No.2]
51 Sri Vidya Convent Sri Vidya Ganapathi Nursury & Primary English Medium School. KHB Colony Hootagalli, [Room No.3]
52 Sri Vidya Convent Sri Vidya Ganapathi Nursury & Primary English Medium School. KHB Colony Hootagalli, [Room No 4]
53 Vivekananda Institution for Leadership development , K.I.ADB, Industrial Area Ring road , Hebbal Mysore
54 Govt Lower Primary School (Dr.Ambedkar Community Hall) Room No.1, Jaydevanagara, Metagally
55 Govt Lower Primary School (Dr.Ambedkar Community Hall), Room No.2, Jaydevanagara, Metagally
56 Govt.Lower Primary School Laxmipura
57 Govt. Samyuktha Pata Shala (North Wing) Naganahhally
58 Govt. Samyuktha Pata Shala (South Wing) Naganahhally
59 Govt. Samyuktha Pata Shala , Naganahhally, Room No 1
60 Govt Lower Primary School, Room No.1, Ekalavyanagara (Shyadanahalli)
61 Govt Lower Primary School, Room No.2Ekalvyanagara (Shyadanahalli)
62 Govt Higher Primary School, Shyadanahalli
63 Anganavadi Kendra, Kalastavadi
64 Govt.Higher Primary School, (South Wing) Room No.1, Siddalingapura
65 Govt.Higher Primary School, (North Wing) Room No.2, Siddalingapura
66 Govt.Higher Primary School, (New Building) Siddalingapura
67 Govt Lower Primary School, Room No-1, Belavatta
68 Govt Lower Primary School, Room No-2, Belavatta
69 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, (pushapagiri) (East Part) Belavatta
70 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, Room No-5, Belavatta
71 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, Room No-6, Belavatta
72 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, (pushapagiri)(North Wing)) Belavatta
73 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, (pushapagiri) (West Wing) Room No.1 Belavatta
74 Infant Jesus Kannada Higher Primary School, (pushapagiri) (West Wing) Room No. 2, Belavatta
75 Govt.High School , Room No 1, K.R.Mill Colony.
76 Govt.High School , Room No 2, K.R.Mill Colony.
77 Govt.Higher Primary School, K.R.Mill Colony
78 Govt.Lower Primary School Old Kesare
79 Govt. Lower Primary School, Room No.1, Kamanakere hundi
80 Govt. Lower Primary School, Room No. 2, Kamanakere hundi
81 Govt.Higher Primary School, Kalisiddanahundi, Room No 1
82 Govt.Higher Primary School, Kalisiddanahundi, Room No 2
83 Govt. Higher Primary School, (New Building) Rammanahally
84 Govt. Higher Primary School, (Old Building), Rammanahally
85 GHPS Behind Rammanahalli , Room No.1, Grama Panchayat Office, Rammanahally
86 GHPS Behind Rammanahalli, Room No.2, Grama Panchayat Office, Rammanahally
87 Govt.Higher Primary School, (Old Building Tiled House) Rammanahally
88 Govt.Higher Primary School, (RCC Building) Rammanahally
89 Govt. Lower Primary School, Maridevana koppalu (seegalli)
90 Govt.Higher Primary School, Nagavala, Room No 1
91 Govt.Higher Primary School, Nagavala, Room No 2
92 Govt.Higher Primary School, Chikkegowdana koppalu [Room No 1]
93 Govt. Higher Primary School, Chikkegowdana koppalu [Room No 2]
94 Govt.Lower Primary School Lingadevara koppalu
95 Govt.Higher Primary School, ( Room No1) Huyilalu
96 Govt.Higher Primary School, (Room No2) Huyilalu
97 Govt.Higher Primary School, (South Wing), Room No.1 Belavadi
98 Gram Panchayath Office, Belavadi
99 Govt.Higher Primary School, (South Wing), Room No.2 Belavadi
100 Govt.Higher Primary School, North Wing ( Room no-1) Belavadi
101 Govt.Higher Primary School, North Wing ( Room no-2) Belavadi
102 Govt.Higher Primary School, North Wing ( Room no-3) Belavadi
103 Government. Model Higher Primary School,Hinkal, (Room No 1)
104 Government. Model Higher Primary School,Hinkal, (Room No 2)
105 V.K.Educational Trust, Vijayanagara 3rd Stage, Residentioal Welfare Society [Room No 1]
106 V.K.Educational Trust, Vijayanagara 3rd Stage, Residentioal Welfare Society [Room No 2]
107 V.K.Educational Trust, Vijayanagara 3rd Stage, Residentioal Welfare Society [Room No 3]
108 V.K.Educational Trust, Vijayanagara 3rd Stage, Residentioal Welfare Society [Room No 4]
109 Royal Concard International School, Bhogadi 2nd Stage
110 Royal Concard International School, Bhogadi 2nd Stage
111 Grama panchayath Office, Hinkal
112 Grama panchayath Office, Old Meeting Hall, Hinkal
113 Grama panchayath Office, New Meeting Hall, Hinkal
114 Vijaya High School, (Room No.1) Hinkal
115 Vijaya High School, (Room No.2) Hinkal
116 Vijaya High School, (Room No.3) Hinkal
117 Vijaya High School, (Room No.4) Hinkal
118 Vijaya High School, Room No-5, Hinkal
119 Marimallappanavara Vidya Samsthe, Lower Primary School, Vijayanagar 4th Stage
120 Govt. Higher Primary School (Near Nanneswara Temple) Room No-1, Hinkal Hundi, Hinkal
121 Govt. Higher Primary School (Near Nanneswara Temple) Room No-2, Hinkal Hundi, Hinkal
122 Govt. Higher Primary School (Near Nanneswara Temple) Room No-3, Hinkal Hundi, Hinkal
123 Govt. Higher Primary School (Near Nanneswara Temple) Room No-4, Hinkal Hundi, Hinkal
124 Govt High School, Hinkal
125 Govt. Higher Primary School, Near Nanneshwara Temple, Hinkal Hundi Street
126 Govt.Model .Higher Primary school, (Room No.2) Hinkal
127 Govt.Model .Higher Primary school,New Building (Room No.3) Hinkal
128 Manasa sarovara Pushkarini Vidyashrama, Vijayanagara 2nd Stage, Mysore
129 Govt. Lower Primary School, Sathagally
130 Govt. Lower Primary School, Bharathnagar
131 Govt Lower Urdu Primary School, Bharathnagar
132 Govt.Higher Primary School, (Room No.1) Hanchya
133 Govt.Higher Primary School,( Room no-2) Hanchya
134 Govt.Higher Primary School, Kamaravally
135 Govt.Lower Primary School, Manikyapura
136 Govt.Higher Primary School, Bommenahally, Room No 1
137 Govt.Higher Primary School, Bommenahally, Room No 2
138 GHPS, Jattihundi
139 Anganavadi Kendra, Gohalli
140 Govt.Higher Primary School , K-Hemmanahally
141 Govt.Lower Primary School Sahukarhundi
142 Govt.Lower Primary School Basavanapura
143 Govt Higher Primary School (Old Building North Division West Wing Room No 1) Bogadi
144 Govt Higher Primary School (Old Building North Division West Wing Room No 2) Bogadi
145 Govt Higher Primary School, (Old Building North side of west side) Room No-3, Bogadi
146 Govt Higher Primary School, (Old Building North side of west side) Room No-4, Bogadi
147 Grama Pachayat Office, Old Building, Bhogadi,[ Room No 1]
148 Grama Pachayat Office, New Building, Bhogadi, Room No2]
149 Govt.Higher Primary School, (New Building) Room No-1 Bogadi Rural
150 Mariyanekethana Primary & High School Bogadi, Room No.1, Bogadi Village
151 Mariyanekethana Primary & High School Bogadi, Room No.2, Bogadi Village
152 Amruta Vidyalaya, Bogadi, 114, 7th Cross, Bogadi, 2nd Stage, Room No 1
153 Amruta Vidyalaya, Bogadi, 114, 7th Cross, Bogadi, 2nd Stage, Room No 2
154 Amruta Vidyalaya, Bogadi, 114, 7th Cross, Bogadi, 2nd Stage, Room No 3
155 Pragathi Vidya Kendra (CA-1 Room No 1) 2nd Stage Bogadi
156 Pragathi Vidya Kendra (CA-1 Room No 2) 2nd Stage Bogadi
157 Pragathi Vidya Kendra (CA-1 Room No 3) 2nd Stage Bogadi
158 Pragathi Vidya Kendra (CA-1 Room No 4) 2nd Stage Bogadi
159 Pragathi Vidya Kendra (CA-1 Room No 5) 2nd Stage Bogadi
160 G.H.P.School, Vasanthanagara- Janathanagara, Bogadi 2nd Stage,
161 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG-13, Room No-1, Sharadadevinagar, Bogadi.
162 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG-13, Room No-2, Sharadadevinagar, Bogadi
163 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG-13, Room No-3, Sharadadevinagar, Bogadi
164 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG-13, Room No-4, Sharadadevinagar, Bogadi
165 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG 13, Sharadadevinagar , Room No 3, Bhogadi
166 G.H.P.School, Vasanthanagara- Janathanagara, Bogadi 2nd Stage, Bhogadhi
167 Indira Lower Primary School, Indira Educational Charitable Trust, HIG 13, Sharadadevinagar , Room No 4, Bhogadi
168 G.H.Primary School, Vasantha nagara-Janatha nagara Bogadi 2nd Stage, Mysore
169 Sharada Nursury Primary & High School, Sharadadevi nagara, , Bhogadi
170 Sharada Nursury Primary and High School, Sharadadevinagara, Room No-2
171 Sharada Nursury Primary and High School, Sharadadevinagara, Room No-3
172 Rotary West Mother and Deaf Child Trust 197/1, Janatha Nagara, 1st Stage, (Room No.1) Bogadi Janatha Nagara,
173 Rotary West Mother and Deaf Child Trust 197/1, Janathanagara, 1st Stage, (Room No-2) Bogadi
174 Rotary West Mother and Deaf Child Trust 197/1, Janathanagara, 1st Stage, (Room No-3) Bogadi
175 Rotary West Mother and Deaf Child Trust 197/1, Janathanagara, 1st Stage, (Room No-4) Bogadi
176 Rotary West Mother and Deaf Child Trust 197/1, Janathanagara, 1st Stage, (Room No-5) Bogadi
177 Rotary West Mother & Children Def and Dem School, N. 197/1, Janatha nagara, Meeting Hall, Bhogadi
178 Gnanakeerthi Convent, (Room No.2) Janatha Nagara Extn Bogadi
179 Gnanakeerthi Convent, (Room No.3) Janatha Nagara Extn Bogadi
180 Sri Shaneshwara vidya Samste and Shishuvihara, 4ht Stage, Janatha nagara (Room No.1) Bogadi
181 Sri Shaneshwara vidya Samste and Shishuvihara, 4ht Stage, Janatha nagara (Room No.2) Bogadi
182 Govt.Lower Primary School Doddahatti hundi
183 Govt.Lower Primary School Maraiahana hundi
184 Govt.High School, Doddamaragowdana hally
185 Govt.Higher Primary School, Kumarabeedu
186 Govt.Higher Primary School, (New Building) Settanayakana hally
187 Govt.Lower Primary School, Nuggahalli
188 Govt.Model higher Primary School ( East Wing ) Beerihundi (Malahally)
189 Govt.Model higher Primary School ( West Wing ) Beerihundi (Mallahally)
190 Govt. higher Primary School Anagalli
191 Govt Lower Primary School. Ballahalli
192 Govt.Higher Primary School, Martikyatana hally, Room No 1
193 Govt.Higher Primary School, Martikyatana hally, Room No 2
194 Deepa P U College, Roopanagar, Dasanakoppalu,
195 Govt. Lower Primary School Dasana koppalu , Room No 1.
196 Anganavadi kendra Dasanakoppalu
197 Govt.Higher Primary School, New Building- Kergalli
198 Govt.Higher Primary School, Badagalahundi
199 Govt High school , K.Salundi East wing
200 Govt High school , K.Salundi West wing
201 Ramakrishna Nursury & Higher Primary School, (Room No.1) Dakshineshwara Marga, Ramakrishnanagar
202 Ramakrishna Nursury & Higher Primary School, (Room No.2) Dakshineshwara Marga, Ramakrishnanagar
203 Ramakrishna Nursury & Higher Primary School, (Room No.3) Dakshineshwara Marga, Ramakrishnanagar
204 Nrupathunga kannada School , Ramakrishna nagara E and F block , Mysore ( Room No.1)
205 Nrupathunga kannada School , Ramakrishna nagara E and F block , Mysore( Room No.2)
206 Jayalaxmidevi High School, Ramakrishna Nagar, Vasu Layout, Room-1
207 Jayalaxmidevi High School, Ramakrishna Nagar, Vasu Layout, Room-2
208 Jayalaxmidevi High School, Southern Building Room No.3, 4th Main, 4th cross, A&B Block, Ramakrishna nagara
209 Archid School, Swamy Vivekananda Road, Ramakrishnanagar
210 Vishwapragna Higher Primary & High School, Kanakadasanagara (Room No-1)
211 Vishwapragna Higher Primary & High School, Kanakadasanagara (Room No-2)
212 Vishwapragna Higher Primary & High School, Kanakadasanagara (Room No-3)
213 Vishwapragna Higher Primary & High School, Kanakadasanagara (Room No-4)
214 Rotary Higher Primary School, Kanakadasanagara, Room No-2
215 Rotary Higher Primary School, Kanakadasanagara, Room No-1
216 Ramakrishna Nursury & Higher Primary School, (Room No.4 Dakshineshwara Marga Ramakrishna nagara
217 Ramakrishna Nursury & Higher Primary School, (Room No.5) Dakshineshwara Marga Ramakrishna nagara
218 Vishwamanava Vidya Niketana Higher Primary School, Room No.1. No.P-9, E&F Block, Ramakrishna nagara
219 Vishwamanava Vidya Niketana Higher Primary School, Room No.2 No.P-9, E&F Block, Ramakrishna nagara
220 Vishwamanava Vidyanikethana Higher Primary School,Room No.5,No.P9,E & F Block, Ramakrishnanagar
221 Mysuru City Corporation Water Tex Office, Kuvempunagar
222 Mysuru City Corporation Water Tex Office, Kuvempunagar
223 Vishwamanava Vidya Niketana Higher Primary School, Room No.3. No.P-9, E&F Block, Ramakrishna nagara
224 Vishwamanava Vidya Niketana Higher Primary School, Room No.4 No.P-9, E&F Block, Ramakrishna nagara
225 Nrupathunga Kannada School. [Room No 3]
226 Nrupathunga Kannada School. [Room No 4]
227 Govt.Higher Primary School, (Eastern side) Room No.1 Alanahally
228 Sri Nirvaana Swamy Samyuktha P.U.college ( primary school building Room NO-1 )
229 Sri Nirvana Swamy Samyuktha PU College (Primary School Bulding), Alanahalli, Room No.2
230 Sri Nirvana Swamy Samyuktha PU College (Primary School Bulding), , Alanahalli, Room No.3
231 Shashwatha Seva English and Kannada medium School, T N Pura Road, Alanahally, Room No-1
232 Shashwatha Seva English and Kannada medium School, T N Pura Road, Alanahally, Room No-3
233 Shashwatha Seva English and Kannada medium School, T.N.Pura road, Alanahally, Room No 2
234 Govt.Lower Primary School Nadanahally, Room No 1
235 Govt.Lower Primary School Nadanahally, Room No 2
236 Thirumala Lower Primary School, Sardar Vallabha Bai Patel Nagar, (Nadanahalli)
237 Anganawadi Kendra, Chamundibetta
238 Govt.Lower Primary School Tavarekatte
239 Govt.Lower Primary School Yelige hundi
240 Govt. High School, Room No. 1, Hosahundi
241 Govt. High School, Room No. 2, Hosahundi
242 Govt.Higher Primary School Bandipalya Room No 1
243 Govt.Higher Primary School Bandipalya Room No 2
244 Govt.Lower Primary School Kuppaluru ,
245 Govt Lower Primary School, Ramabai Nagara, Room No 1
246 Dr. B R Ambedkar Samudaya Bhavan, Ramabainagar
247 GLPS, Ramabainagara, Room No.3
248 GLPS, Ramabainagara, Room No.2
249 Govt.Higher Primary School, Madahally
250 Combined High School, Gopalapura
251 Govt.Higher Primary School, West Wing) Gopalapura
252 Govt.Higher Primary School, (East Wing) Gopalapura
253 Govt.Higher Primary School, Dhanagalli (New Building) Room No 1
254 Govt.Higher Primary School, Dhanagalli (New Building) Room No 2
255 Govt.Higher Primary School, Devagalli
256 Govt.Higher Primary School, Yadahally,
257 Govt.Higher Primary School, Nagarathahalli
258 Govt.Higher Primary School,Mooganahundi
259 Arivu Education Socity, Lingabudipalya
260 Govt.Higher Primary School, Kotehundi ( North wing)
261 Govt.Higher Primary School, Kotehundi ( South wing)
262 Govt.Higher Primary School, (Room No.1) Srirampura
263 Govt Higher Primary School, Parasiahnahundi
264 Govt.Higher Primary School,(Room No.1) Old building, Mahadevapura
265 Govt. Higher Primary School,(Room No.2) Old building, Mahadevapura
266 Enedsa Higher Primary School, (Room No 1), Mahadevapura
267 Enedsa Higher Primary School, (Room No 2), Mahadevapura
268 Enedsa Higher Primary School, (Room No 3), Mahadevapura
269 Enedsa Higher Primary School, (Room No 4), Mahadevapura
270 Enedsa Higher Primary School, Room No-5, Mahadevapura
271 Enedsa Higher Primary School, Room No-6, Mahadevapura
272 Govt.Lower Primary School Goruru
273 Govt.Lower Primary School Goruru
274 Govt. Higher Primary School, (Eastern side) Mandakalli
275 Govt. Higher Primary School, (Western side) Mandakalli
276 Govt Higher Primary School, Gejjagalli
277 Govt.Higher Primary School, (New Building) Mavinahally Room No-1
278 Govt.Higher Primary School, (New Building) Mavinahally Room No-2
279 Govt.Lower Primary School Baradanapura
280 Govt.Lower Primary School, Daripura
281 Govt.Lower Primary School (New Building ) Doddahundi
282 Govt. Lower Primary School , Kerehundi
283 GHPS, D Salundi, Room No-1
284 GHPS, D Salundi, Room No-2
285 GHPS, D Salundi, Room No-3
286 Govt.Lower Primary School, Kenchalgudu
287 Govt.Higher Primary School, (North Wing) Udboor
288 Govt.Higher Primary School, (South side of West Wing) Udboor
289 BCM Hostel, Udboor
290 Gram Panchayat Office, Udboor
291 Govt.High School , (North Wing) Udboor
292 Govt.High School ,(West Wing) Udboor
293 Govt.High School ,(Middle Room) Udboor
294 Govt.Lower Primary School Kalalavadi
295 Govt.Higher Primary School Madduru, Room No 1
296 Govt LowerPrimary School Madduru Hundi
297 Govt.Higher Primary School, S.Kallahalli
298 Govt.Higher Primary School, Chucharayanahundi
299 Govt.Higher Primary School Gumachana halli
300 Govt Lower Primary School , Soligara Colony
301 Govt.Higher Primary School, Harohally, Room No 1
302 Govt.Higher Primary School, Harohally, Room No 2
303 Govt. Higher Primary School (New Building)Gujjegowdanapura
304 Govt. Higher Primary School Mandanahally
305 Govt.Lower Primary School Arasinakere, (Old Building)
306 Govt.Higher Primary School, (New building) Marballi hundi, Room No 1
307 Govt.Higher Primary School, (New building) Marballi hundi, Room No 2
308 Govt.Higher Primary School, Jayapura, left side
309 Govt.Higher Primary School, Jayapura, right side
310 Govt.Lower Primary School Kellahally
311 Govt.Higher Primary School, (East Wing) Taluru
312 Govt.Higher Primary School, (West Wing) Taluru
313 Govt.Higher Primary School, (North Wing) Sindhuvally
314 Govt.Higher Primary School, (South Wing) Sindhuvally, Room No 1
315 Govt.Higher Primary School, (South Wing) Sindhuvally, Room No 2
316 Govt.Higher Primary School Dadadahalli, Room No-3
317 Govt.Higher Primary School Dadadahalli, Room No-5
318 Govt.Lower Primary School Byathahalli
319 Govt.Higher Primary School, (North Wing) Kadakola
320 Grama panchayath .Office Kadakola
321 Govt.Higher Primary School, (South Wing),. Kadakola
322 Sri Guruvidyavikasa High School, Kadakola
323 Govt.Higher Primary School, Karadi maraiahna hundi
324 Govt Lower Primary School, Kongara Nanjaiahahnahundi
325 Govt.Higher Primary School, Doddakanya Room No 1
326 Govt.Higher Primary School, Doddakanya Room No 2
327 Govt.Lower Primary School Chikkakanya
328 Govt.Higher Primary School, Murudagalli
329 Govt.Higher Primary School, old building Thoreyana katooru,
330 Govt.Higher Primary School Thoreyana katooru, New building
331 Govt.Higher Primary School,( New Building) Marbally
332 Grama panchayath .Office Marbally
333 Govt.Higher Primary School Kadanahally
334 Govt.Higher Primary School, Doddakatoor
335 Govt.Model higher Primary School (South Wing) Doora
336 Govt.Model higher Primary School (East Wing) Doora
337 Govt.Model higher Primary School (North Wing) Doora
338 Grama Pachayat Office Doora