ಮುಕ್ತಾಯ

ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯವಾಣಿ – ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ 101 ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570009
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 2424079 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
ಸಹಾಯವಾಣಿ – ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ mysorecitypolice@gmail.com 100 0821-2418339 ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೋಲಿಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರಾಬಾದ್ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ