ಮುಕ್ತಾಯ

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರಗಳ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ) ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು .

Indent No : ELN/COMPUTER OPERATOR/MYS/2022-23

06/04/2022 28/04/2022 ನೋಟ (459 KB)