ಮುಕ್ತಾಯ

Private: DISTRICT MIS CONSULTANT, SBM(G) Section – ನೇಮಕಾತಿ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು

Private: DISTRICT MIS CONSULTANT, SBM(G) Section – ನೇಮಕಾತಿ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
Private: DISTRICT MIS CONSULTANT, SBM(G) Section – ನೇಮಕಾತಿ – ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್‌ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ), ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ,  ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿಯಿರುವ  DISTRICT MIS CONSULTANT-1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು  ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು,  ಪ್ರಕಟಣಾ ದಿನಾಂಕ: 04.04.2022 ಸಮಯ  12.01 AM ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 13.04.2022 ಸಮಯ 11.59 PM.

Click Here to Apply

04/04/2022 13/04/2022 ನೋಟ (221 KB)