ಮುಕ್ತಾಯ

ಎಸಿಪಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್

ನಂ. 1252, ವಿನೋಭಾ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570 001

ಮಿಂಚಂಚೆ : acptrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418525
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ