ಮುಕ್ತಾಯ

ಎಸಿಪಿ ಮೌಂಟೆಡ್

ಚಾಮಪ್ಪಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು - 570010

ಮಿಂಚಂಚೆ : acpmounted[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418303
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ