ಮುಕ್ತಾಯ

ಕುವೆಂಪುನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 022

ಮಿಂಚಂಚೆ : kuvempungrtrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418531
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ