ಮುಕ್ತಾಯ

ಚಿದರವಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phcchidravalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8227278066
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ