ಮುಕ್ತಾಯ

ದೇವರಾಜ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ದಿವಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570 001

ಮಿಂಚಂಚೆ : devarajatrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418326
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ