ಮುಕ್ತಾಯ

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,

307, ಎನ್.ಎಸ್ ರೋಡ್, ಸುಬ್ಬರಾಯನಕೆರೆ, ಚಾಮರಾಜಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570004

ಮಿಂಚಂಚೆ : marimallappa_ei[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2424413
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.marimallappawomenscollege.org
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು