ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ-571602

ಮಿಂಚಂಚೆ : ggfgckrn[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223-262110
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು