ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬನ್ನೂರು

ಬನ್ನೂರು, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು -571101

ಮಿಂಚಂಚೆ : gfgcollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08227-210128
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/bannur/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು