ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಳಿಕೆರೆ

ಬಿಳಿಕೆರೆ, ಮೈಸೂರು - 571103

ಮಿಂಚಂಚೆ : gfgcbilikere[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222-240274
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.gfgc.kar.nic.in/bilikere
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು