ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ

ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಕೂನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೈರಾಪುರ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಿಂಚಂಚೆ : principalgfgcwb2013[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08227-260966
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/byrapura/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು