ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪ್ತಾಹ 2023

Digital India Week 2023

 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 2023 ನೋಂದಣಿ

             25-7-2023 to 31-7-2023

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ.
 • ಮೈಸೂರು
  ನಂದಿ - ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ (ಮೈಸೂರು)
 • ಮೈಸೂರು
  ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
 • ಮೃಗಾಲಯ-ಮೊಸಳೆ
  ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ - ಮೊಸಳೆ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
 • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು - 1090
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಆಯುಕ್ತರು - 1070
 • ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1077, 2424079
 • ಸೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1917
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1096
 • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 139
 • ಪೋಲಿಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 100
 • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 101
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 108

covid_19_link_banr