ಮುಕ್ತಾಯ

Click here to register on Cowin-Kar

Instead of waiting in long queues at the vaccination centers, you can register on Cowin-Kar once and you will be allocated a slot at a nearby center on priority

Download Cowin-Kar Mobile App 

ಮೈಸೂರು ಡಿ.ಸಿ.
ಡಾ. ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ.
 • ಮೈಸೂರು
  ನಂದಿ - ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ (ಮೈಸೂರು)
 • ಮೈಸೂರು
  ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
 • ಮೃಗಾಲಯ-ಮೊಸಳೆ
  ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ - ಮೊಸಳೆ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
 • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು - 1090
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಆಯುಕ್ತರು - 1070
 • ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1077, 2424079
 • ಸೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1917
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1096
 • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 139
 • ಪೋಲಿಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 100
 • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 101
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 108

covid_19_link_banr