ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 0821-2423800/1077
2 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು 0821-2414812
3 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು 08221-223108
4 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08227-260210/631911901
5 ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 08222-252040
6 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08223-262371
7 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 08228-255325
8 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 08223-274007
9 ಚೆಸ್ಕಾಂ ಮೈಸೂರು 0821-2461030/1912
10 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ 0821-2540970