ಮುಕ್ತಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ-2021 ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿವರಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
1 ಹುಣಸೂರು
2 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
3 ನಂಜನಗೂಡು
4 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
5 ಸರಗೂರು
6 ಟಿ. ನರಸೀಪುರ
7 ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ 
8 ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು
   

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ-2021 ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿವರಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್
1 ಹುಣಸೂರು
2 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
3 ನಂಜನಗೂಡು
4 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
5 ಸರಗೂರು
6 ಟಿ. ನರಸೀಪುರ- GPs
7 ಟಿ. ನರಸೀಪುರ – TMC
8 ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ 
9 ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು