ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋವಿಡ-19 ಮೈಸೂರು ಮಾಹಿತಿ

covid_banner_kan

10-04-2021 6:00 PM ಸ್ಥಿತಿ

  • ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳು : 1055835
  • ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು : 57934
  • ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು : 55026
  • ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು : 1080

Covid19-QR Code

Arogya Setu App

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.