ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ. ಯೋಗೀಶ್ ಎ.ಎಮ್ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_mys[at]nic[dot]in0821-2526300
ಕೆ.ಸಿ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94808736660821-2526354ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಡಾ. ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94808730020821-2526321ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಕೃಷ್ಣ ಸಿಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94818138340821-2526328ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಬಿ ಎಮ್ ಸವಿತಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94808730010821-2526319ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಲಿಂಗರಾಜಯ್ಯಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94808355660821-2526351ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಹೆಚ್.ಇ. ನಂದಾಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು94808730030821-2526302ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೀಪ, ಚಾಮರಾಜಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಡಾ. ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರುdcmys-ka[at]nic[dot]in0821-24223022514900ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಎಡಿಸಿ) ಮೈಸೂರು0821-24221102341760ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ2424079ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001

ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ವೇತಾತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣthapri-rd-ka[at]nic[dot]in994503850008223-274175ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆthahdk-rd-ka[at]nic[dot]in998616926008228-255325ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬಸವರಾಜು ಐ ಇತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಹುಣಸೂರುthahun-rd-ka[at]nic[dot]in810520405908222-252040ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಂಜುಳಾ ಎಮ್ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಕೆ.ಆರ್.ನಗರthakrn-rd-ka[at]nic[dot]in78929794739980781656ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ನಾಗೇಶ್ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಟಿ. ನರಸೀಪುರthatna-rd-ka[at]nic[dot]in944839492308227-261233ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ನಂಜನಗೂಡುthanan-rd-ka[at]nic[dot]in973972153008221-226252ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು
ರಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಆರ್ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಮೈಸೂರುthamys-rd-ka[at]nic[dot]in89716526520821-2414811ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯವಾಣಿ – ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ101ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570009
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ2424079ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
ಸಹಾಯವಾಣಿ – ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿmysorecitypolice[at]gmail[dot]com1000821-2418339ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೋಲಿಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರಾಬಾದ್ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಮೈಸೂರು0821-24163180821-2414089ಹೈ ವ್ಯೂ , ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ), ಮೈಸೂರು0821-24163170821-2414089ಹೈ ವ್ಯೂ , ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005
ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು0821-25163000821-2414089ಹೈ ವ್ಯೂ , ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570005 http://rcmysore.gov.in