ಮುಕ್ತಾಯ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಪದನಾಮ : ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಇಮೇಲ್ :

ದೂರವಾಣಿ :

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 0821 – 2429012

ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ 2010-11: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೇಣಿ (ಸ್ಥಾನ) – 4

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ / ಶಿಕ್ಷಣ :

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ   ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜು 
10 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ  ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತೀರಾ ತಿರುನಾಳ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕುನಾತುಕಲ್ , ತಿರುವನಂತಪುರ
 11 ನೇ – 12 ನೇ  ಆರ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ತಿರುವನಂತಪುರ
 ಬಿ.ಟೆಕ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್)  ತಂಗಲ್ ಕುಂಜು ಮುಸಲಿಯಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೊಲ್ಲಂ, 2005-09