ಮುಕ್ತಾಯ

ಬೂತ್ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ – 2024

ಬೂತ್ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ – 2024
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
210-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
211-ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
212-ಹುಣಸೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
213-ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
214-ನಂಜನಗೂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
215-ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
216-ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
217-ಚಾಮರಾಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
218-ನರಸಿಂಹರಾಜ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
219-ವರುಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)
220-ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಇ) ,ವೀಕ್ಷಿಸಿ(ಕೆ)