ಮುಕ್ತಾಯ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 100
2 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ 101
3 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 102/108
4 ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ 139
5 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1077 , 2424079
6 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
7 ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091
8 ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ 1090
9 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 1070