ಮುಕ್ತಾಯ

ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶ್ವೇತಾ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ thapri-rd-ka@nic.in 9945038500 08223-274175 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ thahdk-rd-ka@nic.in 9986169260 08228-255325 ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬಸವರಾಜು ಐ ಇ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಹುಣಸೂರು thahun-rd-ka@nic.in 8105204059 08222-252040 ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಂಜುಳಾ ಎಮ್ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ thakrn-rd-ka@nic.in 7892979473 9980781656 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ನಾಗೇಶ್ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಟಿ. ನರಸೀಪುರ thatna-rd-ka@nic.in 9448394923 08227-261233 ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ನಂಜನಗೂಡು thanan-rd-ka@nic.in 9739721530 08221-226252 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು
ರಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಆರ್ ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಮೈಸೂರು thamys-rd-ka@nic.in 8971652652 0821-2414811 ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು