ಮುಕ್ತಾಯ

ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದ

ಮಿಂಚಂಚೆ : thahdk-rd-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9986169260
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08228-255325