ಮುಕ್ತಾಯ

ಶ್ವೇತಾ

ಮಿಂಚಂಚೆ : thapri-rd-ka[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ಧಾರ್ – ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9945038500
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08223-274175