ಮುಕ್ತಾಯ

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು
ದಿನಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-Nov-2021 Nil
17-Nov-2021 Nil
18-Nov-2021 Nil
19-Nov-2021 ರಘು .ಆರ್
20-Nov-2021 Nil
23-Nov-2021

 

  2. ಪಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಫಿಡವಿಟ್ 

  3. ಕೆ ಸಿ ಬಸವರಾಜು ಸ್ವಾಮಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ

 4. ಡಿ ತಿಮಯ್ಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ

  5. ಡಿ ತಿಮಯ್ಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ

  6. ಡಿ ತಿಮಯ್ಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ

  7. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಫಿಡವಿಟ್

  8. ರಘು .ಆರ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ

  9. ರಘು .ಆರ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ

  10. ಮಂಜೇಗೌಡ ಸಿ ಎನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಜೆಡಿಎಸ್ 

  13. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಫಿಡವಿಟ್ 

  15. ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ

 

24-Nov-2021

ಮಂಜೇಗೌಡ ಸಿ.ಎನ್. – ಅಫಿಡವಿಟ್ ಜೆಡಿಎಸ್-ಪಕ್ಷ

ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ

ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ