ಮುಕ್ತಾಯ

Mysuru District Website

 • ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ
Shri. Abhiram G Sankar. IAS
Shri. Abhiram G Sankar. IAS Deputy Commissioner and District Magistrate

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ.
 • ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ
  ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ
 • ಮೈಸೂರು
  ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
 • ಮೈಸೂರು
  ನಂದಿ - ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ (ಮೈಸೂರು)

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
 • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು - 1090
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಆಯುಕ್ತರು - 1070
 • ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1077, 2424079
 • ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ- 1917
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1096
 • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ- 139
 • ಪೋಲಿಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 100
 • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 101
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 108