ಮುಕ್ತಾಯ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
TAE ಮತ್ತು ADPC ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 17/08/2021 31/10/2021 ನೋಟ (303 KB)
TAE ಮತ್ತು ADPC ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ. 07/08/2021 30/09/2021 ನೋಟ (849 KB)
ಆರ್ಕೈವ್