ಮುಕ್ತಾಯ

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಕುವೆಂಪುನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 022

ಮಿಂಚಂಚೆ : kuvempungrtrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418531
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಎಮ್.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು-570004

ಮಿಂಚಂಚೆ : krishnarajamyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418119
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಎಮ್.ಜಿ ರಸ್ತೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 570 004

ಮಿಂಚಂಚೆ : krishnarajamyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418119
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570 004

ಮಿಂಚಂಚೆ : krtrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418330
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಬಾಗ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ಸೈಟ್ ನಂ. ಸಿಎಸ್ 1, ಮೈಸೂರು - 570 017

ಮಿಂಚಂಚೆ : jailaxmipurammyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418516
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಡಿಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ನಗರ

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcplawmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418301
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್

ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ನಗರ

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcpcrimemyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418302
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಡಿಸಿಪಿ ಸಿ. ಎ. ಆರ್

ಚಾಮಪ್ಪಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು - 570010

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcpcarmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418303
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ದೇವರಾಜ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ದಿವಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570 001

ಮಿಂಚಂಚೆ : devarajatrafficmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418326
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು - 570 001

ಮಿಂಚಂಚೆ : devarajamyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418306
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ