ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಂ, ಬಲ್ಲಾಳ್ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು, 570004

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.svlawcollege.org/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570004

ಮಿಂಚಂಚೆ : principal[at]saradavilas[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08212332163
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sveimys.com/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು
Pincode: 570004

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ.), ಮೈಸೂರು -571 604.

ದೂರವಾಣಿ : 958223-683225
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಕಾಲೇಜು

ಎಸ್. ಬಿ.ಆರ್. ಆರ್ ಮಹಾಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಮೈಸೂರು - 570012

ಮಿಂಚಂಚೆ : info[dot]fgc[at]mahajana[dot]edu[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08216553300
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://fgc.mahajana.edu.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ-571602

ಮಿಂಚಂಚೆ : ggfgckrn[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223-262110
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುವೆಂಪುನಗರ

ಓಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570023

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2567906
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/Kuvempunagara
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜನಗೂಡು

ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು -571301

ಮಿಂಚಂಚೆ : principal[dot]ngud[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08221223067
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/nanjanagoodu/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-571107

ಮಿಂಚಂಚೆ : periyapatnagfgc[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08223274819
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgcperiyapatna.weebly.com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬನ್ನೂರು

ಬನ್ನೂರು, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು -571101

ಮಿಂಚಂಚೆ : gfgcollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08227-210128
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/bannur/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಳಿಕೆರೆ

ಬಿಳಿಕೆರೆ, ಮೈಸೂರು - 571103

ಮಿಂಚಂಚೆ : gfgcbilikere[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222-240274
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.gfgc.kar.nic.in/bilikere
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು