ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phckaveripura[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8227277070
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ