ಮುಕ್ತಾಯ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಪುರಸಭೆ

ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ , ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-571602

ಮಿಂಚಂಚೆ : itstaff_ulb_krnagar[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08223-262242
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು