ಮುಕ್ತಾಯ

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜು, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570025

ಮಿಂಚಂಚೆ : jssautonomous[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08212548236
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.jsscacs.edu.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು