ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಿಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ನಗರ

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcplawmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418301
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ