ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಿಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್

ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು ನಗರ

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcpcrimemyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418302
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ