ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಿಸಿಪಿ ಸಿ. ಎ. ಆರ್

ಚಾಮಪ್ಪಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು - 570010

ಮಿಂಚಂಚೆ : dcpcarmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418303
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ