ಮುಕ್ತಾಯ

ಹುಣಸೂರು ನಗರಸಭೆ

ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 571105

ಮಿಂಚಂಚೆ : itstaff_ulb_hunsur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08222-252048
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.hunsurcity.mrc.gov.in/kn
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು