ಮುಕ್ತಾಯ

ನಜರಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ನಜರಬಾದ್ ವೃತ್ತ, ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ,ನಜರಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು - 570 010

ಮಿಂಚಂಚೆ : nazarbadmyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418308
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ