ಮುಕ್ತಾಯ

ಬನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ

ಮೈಸೂರು-ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೂರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 571101.

ಮಿಂಚಂಚೆ : itstaff_ulb_bannur[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08227-276058
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.bannurtown.mrc.gov.in/kn
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು