ಮುಕ್ತಾಯ

ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು. 570 016

ಮಿಂಚಂಚೆ : metagallymyc[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2418315
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ