ಮುಕ್ತಾಯ

ಹನಗೋಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜು

ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು, ಮೈಸೂರು -571106

ಮಿಂಚಂಚೆ : gfgc[dot]hanagodu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08222243043
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hanagodu
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜು