ಮುಕ್ತಾಯ

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : phchullahally[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08221-220115
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ