ಮುಕ್ತಾಯ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ , ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ,
ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22860907, 22866046 , 22866066
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22868347
 

ಭೇಟಿ: https://karunadu.karnataka.gov.in/welfareofdisabled/Pages/Home.aspx

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಮೈಸೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 570005
ದೂರವಾಣಿ : 9540613360 | ಮೊಬೈಲ್ : 9540613360 | ಮಿಂಚಂಚೆ : dir-dwdsc-ka[at]nic[dot]in