Title English ಕನ್ನಡ

 

logo
 
 
 
 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : dcmys-ka[at]nic[dot]in, ದೂರವಾಣಿ 0821-2422302, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 0821-2429012

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1077 , 2424079

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ( Disclaimer )

ಮಾಲೀಕತ್ವ : ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವವು / ಹಕ್ಕುದಾರತ್ವವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ,ಇವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : dcmys-ka[at]nic[dot]inಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕಚೇರಿಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ : ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ , ಮೈಸೂರು
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : karmys[at]nic[dot]in
 
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ 11-12-2018
 

District Service Area Plan new

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

 
 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ
Summer
20 - 35 degree C
Winter
14 - 28 degree C
Season
365 days
STD Code
+ 91 - 0821 -
Pin Code
570xxx
Vehicle KA 09 , KA 55