ಮುಕ್ತಾಯ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ (ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಾಸ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
1 ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 01-12-2023
2  ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 02-12-2023
3  ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 20-11-2023
4 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 20-12-2023
5 ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 27-12-2023
6
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ  
04-12-2023
7 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 04-12-2023
8 ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 28-01-2024
9 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-02-2024
10 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-02-2024
11 ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 07-02-2024
12 ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 02-03-2024
13 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 02 -03-2024
14 ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-03-2024
15 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 01-03-2024
16 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 01-03-2024
17 ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 27-02-2024
18 ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 07-03-2024
19 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 12-03-2024
20 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 12-03-2024
21 ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 06-04-2024
22 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-04-2024
23 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 06-04-2024
24 ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-04-2024
25 ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 12-04-2024
26 ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 17-04-2024
27  ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 03-05-2024

 

Proceedings of District Disaster Management Authority Meeting Chaired by District Collector
SL. NO. Details of the Taluk Task Force Committee Meeting Date
1 View 23-05-2023
2 View 20-06-2023
3 View 26-10-2023
4 View 01-01-2024
5 View 19-02-2024
6 View 05-03-2024
7 View 06-03-2024
8 View 05-04-2024
9 View 18-04-2024
10 View 02-05-2024
11 View 20-05-2024
12 View 21-05-2024
13 View 01-06-2024

 

Mysuru District Disaster Management Authority
Name of the Doc Download/View
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ – 2005
View 
10-ಅಕ್ಟೋ-2022 ದಿನಾಂಕದ SDRF ಮತ್ತು NDRF ಗಾಗಿ ಸಹಾಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು View
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಪತ್ತು ಪಿಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಾಕಿ ದಿನಾಂಕ 02-05-2024 ರಂತೆ
View
ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲೂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
View
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರ್ತು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಡೇಟಾ
View
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೇವು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಕಿಟ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ 02-05-2024  View 
18-01-2024 ರಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ View