ಮುಕ್ತಾಯ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2019
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ :  ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2019 
29/07/2019 28/08/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ 15/08/2019 20/08/2019 ನೋಟ (882 KB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್   ವಿಳಾಸ : https://anganwadirecruit.kar.nic.in/

03/06/2019 02/07/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಎಂ.ಐ.ಎಸ್‌ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ . 04/06/2019 14/06/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ 21-12-2018 21/12/2018 21/03/2019 ನೋಟ (1,020 KB)
ಅಂಧ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 01/02/2019 15/03/2019 ನೋಟ (288 KB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

02/02/2019 16/02/2019 ನೋಟ (666 KB)
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

02/02/2019 16/02/2019 ನೋಟ (278 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ

09/07/2018 10/12/2018 ನೋಟ (203 KB)