ಮುಕ್ತಾಯ

ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ , ಒ & ಎಂ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeesaligrama[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08223-283800
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಓ & ಎಂ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeehdkote[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08228-255331
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಒ & ಎಂ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeekrnagara[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08223-262933
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, 66/11 ಕೆ ವಿ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಮೀಪ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕನಕದಾಸ ನಗರ, ಮೈಸೂರು -22

ಮಿಂಚಂಚೆ : ceez[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2344093
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಒ & ಎಂ ಹುಣಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeehun[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08222-252056
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಒ & ಎಂ ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಹುಣಸೂರು

ಮಿಂಚಂಚೆ : eeehun[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08222-252715
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್)ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ ಓ & ಎಂ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeetnpura[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08227-262040
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2416380
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಲ್) ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ, ಓ&ಮ್ ನಂಜನಗೂಡು -೨ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೇವನೂರ್ ವಿಲೇಜ್, ನಂಜನಗೂಡು

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeengd2[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 08221-224020
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಎಲ್ಎಲ್) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೋನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎನ್ ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಡಿವಿಸನ್, ಎಂಪಿ & ಎಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು -1

ಮಿಂಚಂಚೆ : aeecz[at]cescmysore[dot]org
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2421902
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್