ಮುಕ್ತಾಯ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಐ

No.1082 ,10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು-- 570024

ದೂರವಾಣಿ : 9972798765
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಂ: 1217, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ.ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ. ಮೈಸೂರು.

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಗಾರ್ಡ್

ನಂ:20, 3ನೇ ಮೈನ್, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಜಿಇ ಲೇಜೌಟ್, ಮೈಸೂರು- 570019

ದೂರವಾಣಿ : 08212457645
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ನಂ: 566,ಆಲೆಮನೆ, ಉದ್ಯಾನವನ ಎದುರು, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ರೂಪನಗರ, ಬೋಗಾಧಿ, ಮೈಸೂರು-26.

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಗ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್

ಪಿ.ಆರ್.ಐ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಂ: 67/7ಎ, ನ್ಯೂ ಸಯ್ಯಾಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಫೋರ್ಟ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು- 570 004.

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಚೈತನ್ಯ

ನಂ: 364, ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ದಳವಾಯಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ದೂರವಾಣಿ : 08227272242
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟಿಎಂಎನ್ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಬಸವರಾಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹುಣಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಿನಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ನಂ:608/ಬಿ. 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು-570019

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಟೀನಾ ವಾಲಂಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಎ-12, ಜೆ ಬ್ಲಾಕ್, ರಮಣಮಹರ್ಷಿ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು- J Block, 570 023

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಮ್ಯೂನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್

ನಂ.1,ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570 001

ದೂರವಾಣಿ : 08236252406
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ