ಮುಕ್ತಾಯ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಪುಟ್ಟವೀರಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್, ನಂ: 2450. 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಉದ್ಯಾನವನ ಹತ್ತಿರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಮೇನ್, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಮೈಸೂರು- 570 012 ಫೋ: 9980026941

ದೂರವಾಣಿ : 9980026941
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪ್ರಗುಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ & ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

ನಂ:60, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮೈನ್, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570 009

ದೂರವಾಣಿ : 9880878454
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪ್ರಥಮ್

ನಂ. 113/ಎ. ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು- 570012

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ

ನಂ; ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು-571114

ದೂರವಾಣಿ : 08228255304
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ

ನಂ: ಸಿ.ಹೆಚ್:12, ತ್ರಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇಮೈನ್, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು-570014.

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ

ನಂ:296, ಜಿ.ಎಸ್.ಆಶ್ರಮ ಎದುರು, ಊಟಿ ರೋಡ್, ಮೈಸೂರು-570025.

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮರ್ಸಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೈರ್ಡ್

ಎನ್.ಹೆಚ್.ಪಾಳ್ಯ, ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570 008

ದೂರವಾಣಿ : 08212361046
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಕೆಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನಂ: 296, ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಆಶ್ರಮ ಎದುರು, ಊಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570025

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದ್ದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ

ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು- 570 004

ದೂರವಾಣಿ : 08212432341
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ